ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREŞTI
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE


"NOUTĂŢI ŞI TENDINŢE EUROPENE ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL UNIVERSITAR"


ISBN 978-606-505-067-9