ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI


 


DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

         
         
         
         
 
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
„Strategii pentru optimizarea activităţii de educaţie fizică şi sport
în segmentul universitar”
 
         
         
         

Comitetul ştiinţific

Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca - Rector al A.S.E.
Prof. univ. dr. Istudor Nicolae - Prorector
Conf. univ. dr. Jinga Gheorghe - Director D.E.F.S.

     
 

 

Comitetul de organizare

Conf. univ. dr. Jinga Gheorghe
Conf. univ. dr. Pop Cristiana
Lect. univ. dr. Motroc Nicoleta
Lect. univ. drd. Hantău Cristina

         
         
2009
ISBN 978-606-505-203-1
Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, editura@ase.ro