ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

         
         
         
         
 
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice

PROMOVAREA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE
CA PARTE INTEGRANTĂ ÎN FORMAREA TINERILOR
 
23 aprilie 2010
Bucureşti
         
         

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Rector al A.S.E.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Prorector al A.S.E.
Professore AC Mario di Carlo, Facolta di Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara e Pisa, Italia
Prof. dr. Oscar Gutiérrez Aquillar, Universidad Miguel Hernandez de Elche Elche, Spania
Conf. univ. dr. Virgil Tudor, Cancelar UNEFS, Bucureşti

Conf. univ. dr. Gheorghe Jinga, Director D.E.F.S.

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Conf. univ. dr. Cristiana Pop
Lect. univ. drd. Cristina Hantău
Lect. univ. dr. Cătălin Mănescu

Lect. univ. drd. Neluţa Smîdu
Lect. univ. drd. Valentina Ciomag
Asist. univ. drd. Cristiana Porfireanu

Asist. univ. Viorela Popescu

         
         
2010
ISBN 978-606-505-332-8
Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, www.editura.ase.ro, editura@ase.ro