ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI


 

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

           
           
           
           
 
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
ACTIVITATEA MOTRICĂ – MIJLOC DE CREŞTERE A CALITĂŢII VIEŢII
ÎN CONTEXTUL ACTUAL
   
 
Bucureşti
   
15 aprilie 2011
   
           
           
   
2011
   
ISSN 2247-028X
ISSN-L 2247-028X
   
Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, editura@ase.ro, www.editura.ase.ro