ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI


The Bucharest Academy of Economic Studies

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT


DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

         
         
         
         

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNICATION SESSION
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice

Physical Education and Sport - an Interdisciplinary Approach

ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ALE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI
 
     
 
6 April 2012
     
 
Bucharest
     

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rector al A.S.E.
Prof. univ. dr. Ion Stancu, Prorector al A.S.E.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Prorector al A.S.E.
Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca
Professore AC Mario di Carlo, Facolta di Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara e Pisa, Italia
Prof. dr. Oscar Gutiérrez Aquillar, Universidad Miguel Hernandez de Elche Elche, Spania
Conf. univ. dr. Virgil Tudor, Cancelar UNEFS, Bucureşti
Conf. univ. dr. Marian Năstase, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Conf. univ. dr. Gheorghe Jinga, Director D.E.F.S., Academia de Studii Economice din Bucureşti
Conf. univ. dr. Cristiana Pop, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Lect. univ. drd. Cristina Hantău
Lect. univ. dr. Cătălin Mănescu
Lect. univ. dr. Dan Mănescu
Lect. univ. dr. Teodora Dominteanu
Lect. univ. drd. Neluţa Smîdu
Lect. univ. drd. Valentina Ciomag
Asist. univ. drd. Cristina Nae
Asist. univ. drd. Cristiana Porfireanu
Asist. univ. Viorela Popescu
Asist. univ. drd. Cristian Ristea
Asist. univ. Ileana Ilie
Asist. univ. drd. Ştefan Ionescu

         
         
2012

ISSN 2247-028X
ISSN-L 2247-028X

Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, www.editura.ase.ro, editura@ase.ro