ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


SESIUNEA INTERNATIONALA DE COMUNICARI STIINTIFICE

cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani
de existenta a Academiei de Studii Economice din Bucuresti

SPORTUL
DE LA HOBBY LA PERFORMANŢĂ

Bucuresti
5 aprilie 2013

Comitetul stiintific

Comitetul de organizare

2013

ISSN 2247 – 028X
ISSN–L 2247 – 028X
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, editura@ase.ro, www.editura.ase.ro